Kundesenter 66907980


Salgs og leveringsbetingelser for Last Mile Communication AS (LMC)

 

1. PRIS

Pris er pr. enhet, dersom ikke annet er angitt, merverdiavgift er ikke inkludert. Prisene er basert på våre leverandørers priser, gjeldende tollsatser, avgifter, valutakurser og internasjonale råvarepriser. Vi tar forbehold om retten til prisendring uten varsel.

 

2. TILBUD/GYLDIGHET 

Dersom ikke annet er angitt, er tilbudet gyldig i 30 dager fra tilbudsdato.

 

3. BETALINGSVILKÅR

Kreditt avtales individuelt, normalt 15 dager. Ved for sen betaling belastes 1,5 % rente pr. påbegynt måned. Selger har panterett i leverte varer inntil hele kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger er betalt. Vi anbefaler elektronisk faktura – EHF/Pdf. For papirfaktura påløper et gebyr på NOK 65,- fom november 2017

 

4. LEVERINGSVILKÅR

Den oppgitte leveringstiden er basert på opplysninger fra våre leverandører. Vi leverer EXW vårt lager, iht Incoterms 2010. Vi fraskriver oss ansvar for følgene av forsinkelser eller kansellering fra våre leverandører. Forsinket levering alene gir ikke rett til kansellering.

 

5. LEVERINGSTIDSPUNKT 

Varen anses som levert når den er overlatt befrakter.

 

6. FRAKT / EMBALLASJE 

LMC AS beregner frakt iht gjeldende satser for befraktning med Postens bedriftspakke og ekspress over natt. For annen type befraktning, herunder eksport, gjelder egne satser og betingelser.

 

7. REKLAMASJON OG RETUR

Kjøper har plikt til å undersøke produktet ved ankomst. Reklamasjon må skje skriftlig i løpet av 10 dager etter at varen er mottatt. Eventuell retur skal avtales på forhånd, og skjer for kjøpers regning og risiko. Returnerte produkter skal vedlegges kopi av faktura eller pakkseddel, og påføres navn på vår kontaktperson som har godkjent returen. Et RMA nummer utstedt av LMC, skal alltid følge forsendelsen.

 

8. GARANTI / SERVICE

Garantitiden regnes fra vår forsendelsesdato og gjelder i henhold til våre leverandørers garantibestemmelser. Garantien bortfaller hvis: a) Det er gjort inngrep i varen uten selgers samtykke. b) Betalingsbetingelsene ikke er oppfylt. c) Varen er skadet som følge av ukyndig behandling. d) Varen er utsatt for eksterne påkjenninger som overstiger det varen er beregnet for.

Ved et eventuelt garantiansvar, svarer Last Mile Communication AS oppad begrenset til varens kjøpsverdi.

 

9. ANSVAR

LMC fraskriver seg ansvar for direkte eller indirekte økonomisk tap som måtte følge av mangelfull eller forsinket leveranse. Dette gjelder imidlertid ikke i de tilfeller hvor LMC forsettlig eller grovt uaktsomt har forårsaket misligholdet. I slike tilfeller skal imidlertid ansvaret begrenses til fakturaverdi av det mangelfulle/forsinkede produkt.

 

10. ANNULLASJON / RETUR 

Bindende kjøpsavtale er inngått når vi har bekreftet kundens ordre, eller har akseptert den mottatte bestillingen. Avtalen kan bare endres med vår tillatelse, etter at den også er akseptert av vår leverandør. Ønskes varer returnert, må dette avtales med selger i hvert tilfelle. Et RMA nummer utstedt av LMC, skal alltid følge forsendelsen. Varer som ikke er komplette og pakket i original emballasje vil bli fakturert med minimum 30 % av varens verdi.

Returforsendelse skjer for kundens regning og risiko.

 

11. TVISTESPØRSMÅL 

Ved tvistespørsmål vedtas Asker & Bærum Herredsrett som verneting.

 

12. EL-RETUR

Vi minner våre kunder om at EE avfall ikke skal kastes sammen med annet avfall, men isteden enten leveres tilbake til oss eller leveres inn ved særskilte returordninger og at slikt avfall er gratis å levere.

 

Varen er på lager.
Varen er bestilt fra leverandør og leveringsdato er bekreftet.
Varen er bestilt fra leverandør, men leveringsdato er ikke bekreftet.
Varen må bestilles fra leverandør.
Varen befinner seg på fjernlager.
Varen er bestilt fra leverandør, men leveringsdato er ikke bekreftet.
Varene bestilles fra vår leverandørs lager.
Ubekreftet - Ta kontakt med kundesenter for nærmere informasjon.